Diagnose

Bij uw eerste bezoek aan de praktijk houden we een diagnosegesprek.
Ik stel vragen over uw klachten en luister goed naar wat u me vertelt.

Daarna laat ik in een laboratorium een analyse maken van een monster van uw bloed, ontlasting, speeksel, vaginaal slijmvlies of haar. Meer informatie over deze onderzoeken vindt u op de pagina labtesten.

Als de uitslag binnen is, bespreken we de resultaten en stellen we een behandelplan op. De eerste stap is het reguleren (schoonmaken) van uw lichaam en het aanvullen van tekorten. Hiervoor maak ik gebruik van spoorelementen en bioresonantie met het MORA-apparaat voor elektro-acupunctuur. Ik meet bij uw vingers en tenen de energiebanen ofwel meridianen die een weerslag geven van de gesteldheid van uw organen.

Door gebruik te maken van laboratoriumtesten, bioresonantie, NLS scan en met tong en polsdiagnose kan er een betere differentiaaldiagnose worden gesteld. Met een differentiaaldiagnose komen we vaak sneller tot de oorzaak van de problemen omdat het probleem van meerdere kanten wordt bekeken met verschillende technieken.

Als laatste maak ik een diagnose gebaseerd op de traditionele Chinese therapie. De technieken zijn:

Onderzoek van de tong:

Ik kijk naar de kleur van uw tong en naar de structuur van het oppervlak.
De tong reflecteert hoe het ervoor staat met het gehele lichaam. Zo wijst een bleke tong op leegte van Qi of bloed.
Bij een rode tong is er hitte in het lichaam. Een tong met scheurtjes geeft aan dat ergens in het lichaam een probleem bestaat met droogte.

Onderzoek van de pols:

Ik voel hoe het bloedvat op uw pols gevuld is. De Chinese therapie gaat uit van zes tegenstellingen in polsbeelden: diep – oppervlakkig, leeg – vol, breed – smal, snel – traag, gespannen – rustig en regelmatig – onregelmatig. Door combinatie van deze basiskenmerken zijn er 28 soorten polsbeelden te onderscheiden. Een polsbeeld geeft informatie over de toestand waarin uw lichaam zich bevindt.

Gesprek:

We bespreken nogmaals uitgebreid uw klachten. Ik stel vragen naar aanleiding van wat er al uit de diagnose naar voren is gekomen.

De verschillende onderdelen van de diagnose vullen elkaar aan. Door alle informatie te vergelijken krijg ik een nauwkeurig beeld van wat er met u aan de hand is. Dan kunnen we gefundeerd kiezen welke aanpak voor u het beste zal werken. De mogelijkheden die ik kan bieden, vindt u op de pagina Specialisaties.