Cuppen

Cuppen - massage cuppen

Cuppen is een van de oudste therapieën. De beroemde Griekse arts Hippocrates (460-377 v. Chr.) paste het al toe! De oorsprong van de techniek is waarschijnlijk het instinctmatig uitzuigen van beten en wonden m.b.v. horens. Tegenwoordig gebruikt men geen horens, aardewerk of bamboe meer, maar glazen of kunststof bollen. Een Nederlandse benaming is ‘koppen zetten’.

Het principe van de methode is dat in de glazen bol die  op uw huid wordt geplaatst, een vacuüm gecreëerd wordt dat een zuigende werking oplevert. Daardoor stroomt uw bloed naar die plek toe.

Ik hanteer drie toepassingen:

Droog cuppen:
Ik plaats een of meer bollen op uw onbeschadigde huid.
Dan wordt uw bloed naar de oppervlakte getrokken. De lichte bloeduitstortingen die dan ontstaan, gaat uw lichaam uit zichzelf helen en dan worden ook de afgeleide afvalstoffen opgeruimd.
Deze techniek stimuleert de aanmaak van lichaamssappen, leidt bloed naar plekken waar er te weinig van is en brengt ongemakken die diep zitten, naar de oppervlakte.
Deze vorm van cuppen werkt goed bij astmatische aandoeningen, griep en pijnklachten, menstruele pijnklachten e.d.

Bloedig cuppen:

Met een bloedlancetje geef ik ondiepe prikjes in uw huid en meteen zet ik over het behandelde oppervlak een bol waarin ik de lucht heb verwarmd.
Wanneer die lucht afkoelt, krimpt hij en ontstaat er onderdruk.
Uw bloed stroomt dan langzaam naar buiten en daarmee ook de ziekteverwekkende stoffen.
Deze techniek is zeer geschikt bij zwellingen en stagnatie in de bloedcirculatie.

Massage cuppen:

Met een glazen bol met een rubberen bal erop kan ik de bol snel vacuüm trekken en ook weer oplichten.
Door de bol te bewegen over uw huid (ingesmeerd met een speciale crème) geef ik u een diepwerkende massage.
Deze techniek gebruik ik bij spierklachten en spierverkrampingen in nek en schouders en bij hoofdpijn.

Deze methodes stimuleren de bloeddoorstroming in alle inwendige organen.
Pijnklachten verdwijnen en de behandeling geeft een weldadige ontspanning.