Richard J Smit

Natuurgeneeskundig therapeut
Natural Health Practitioner

Analyse van bloed

Uit een paar druppels bloed is heel veel af te leiden over de toestand van uw lichaam. Allerlei verstoringen kunnen vroegtijdig aan het licht komen, zelfs voordat ze echte problemen zijn geworden. Zo hebben we dan ook de mogelijkheid om preventief te werken.

Wanneer ik bloed van u naar het laboratorium stuur, laat ik daar een test op uitvoeren die bestaat uit twee onderzoeken, de ROTS-test en de SKL-test. Zo wordt de diagnose betrouwbaarder en nauwkeuriger.

ROTS is de afkorting van Reactieve Oxidatieve Toxische Sedimenten. Toxische sedimenten zijn de restproducten van stofwisselingsprocessen en dysfuncties, de giftige neerslag in het bloed na de verbranding van eten en drinken. Uw immuunsysteem kan een bepaalde hoeveelheid ROTS wel verwerken, maar door een teveel wordt het verzwakt. Aan de vorm van de sedimenten is te zien welke organen of weefsels belast worden.

Hoe gaat het?
In de praktijk neem ik bloed bij u af door middel van een vingerprikje.
Ik doe het bloed op glazen objectiefplaatjes en stuur die als analysemateriaal naar het laboratorium.
bloedplaatjes

Met de ROTS-test wordt bekeken of in uw bloed te veel giftig bezinksel aanwezig is.

 

 

Met de SKL-test wordt gezocht naar afwijkingen aan uw rode bloedcellen: verblekingen of vervormingen.

 

Voor meer informatie over bloedanalyse:
www.rp-vitamino.com

De SKL-test is ontwikkeld door de Duitse arts Rudolf Sklenar, die belangrijk wetenschappelijk onderzoek deed naar rode bloedcellen. Hij ontdekte bij zeer veel kankerpatiënten steeds dezelfde afwijking in vorm en kleur. Op de schil van hun rode bloedlichaampjes vond hij een korrelige structuur die hij biogranula noemde. In de SKL-test wordt een bepaalde kleurings-techniek gebruikt en in het bloedbeeld dat dan ontstaat, zijn verschillende storingen goed te diagnosticeren.

De gecombineerde bloedtest is gericht op de volgende vragen:

 • Is er een stofwisselingstoornis?
 • Zijn er blokkades van enzymen? Enzymen zijn lichaamseigen eiwitten die ons voedsel afbreken tot bruikbare bouwstenen voor het lichaam.
 • Hebt u gebrek aan spoorelementen? Het gaat dan om metalen als zink, kobalt, koper, selenium, mangaan en ijzer. Wanneer u hiervan te weinig heeft, kunnen er enzymblokkades optreden.
 • Is er een stoornis aan de lever, de nieren of het zenuwstelsel?
 • Hebt u een tekort aan vitamine B12/foliumzuur?
 • Heeft uw bloed een verhoogde of juist verminderde stollingswaarde?
 • Is er een verstoring in het zuurstoftransport?
 • Is uw darmflora verstoord?
 • Heeft u veel vrije radicalen in uw bloed? Dan kunnen cellen beschadigd raken.
 • Is er sprake van cystenvorming?
 • Hebt u last van allergieën?
 • Zijn er hormonale verstoringen?
 • Is er een aanwijzing voor het ontwikkelen van gewrichtsklachten?

Als de test wijst op stoornissen, hoeven we niet af te wachten totdat problemen zich daadwerkelijk gaan manifesteren of erger worden. We kunnen meteen aan verbetering gaan werken. Wat voor u de beste aanpak is, hangt af van uw constitutie en uw omstandigheden. Heel vaak is het effectief om uw lichaam te draineren (= schoonmaken) en uw spijsvertering te verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld met Oligotherapie.